Cursussen op afstand:  ***   UWTH Level 1  ***   The Board of Knowledge 1 en 2  ***   The Board of Knowledge 3  ***   The Board of Angels  ***   Angelic Healing with Gemstones  ***   The beyond 1, 2, 3, 4, 5  ***   New Earth Teachings 1 t/m 9  ***  
Centrum Aardeschool Aardeschool.nl Bezuidenhout 1
5427 ER Boekel
Tel: 0492 - 321198
info@aardeschool.nl
   


Aardeschool:
centrum voor spirituele groei en healingNieuws en Informatie

Wie
Het werk wordt verricht door Ine Suiker, zonder daarmee tekort te willen doen aan diverse personen die vrijwillig of betaald meewerken aan de totstandkoming en uitvoering van de activiteiten. Meer vindt u over hen op de pagina Aardeschool.

Wat
Vanuit dit centrum organiseren we cursussen voor spirituele groei en healing technieken, lezingen en informatie bijeenkomsten, en behandelen we clienten vanuit spirituele healing technieken.

Hoe
Bij spirituele healing gaan we uit van heel de mens en dat is veel meer dan alleen het lichaam. Het blijkt dat als we 'dat meer' gezond maken het lichaam ook meteen gezonder wordt. Op deze ervaringen zijn onze behandelwijzen gestoeld.
En als de gehele mens eenmaal beter in balans is, moet deze gevoed worden met doorlopende geestelijke groei en bewustzijnsverruiming (maar dan zonder drugs van buiten af). En daarvoor zijn onze cursussen en overige activiteiten bedoeld.

Waar
Wij werken vanuit ons centrum in Boekel en de meeste activiteiten vinden daar ook plaats.
Boekel ligt in het oosten van Noord-Brabant, ongeveer midden tussen Nijmegen Den Bosch en Eindhoven in, niet ver van Uden.
Klik hier voor een routebeschrijving.

Voor u ?
Wij geloven heilig dat die mensen op ons pad komen die voor onze ontwikkeling nodig zijn en ook vice versa. Dus als u dit leest en het u trekt, is er voor u en voor ons een kans om te groeien.


Onze activiteiten


Vanuit ons spiritueel centrum Aardeschool bieden wij, Ine Suiker en Henk van Driel, u onze spirituele activiteiten aan.
Wij hebben niet alleen een lange ervaring met spirituele, alternatieve bewustwording, geneeswijze en bewegingsvormen, die al terug gaan naar midden jaren 70 van de vorige eeuw, maar ook een behoorlijk brede ervaring op allerlei terreinen van spiritualiteit en levensopvattingen.

Inzichten als:
 • indiaans shamanistische invloeden, zoals smudgen en indiaanse rituelen;
 • egyptische inzichten, zoals de taroth;
 • joodse inzichten, zoals de kabala;
 • westerse oude inzichten zoals runen;
 • nieuwe oosterse inzichten zoals reiki;
 • nieuwe westerse inzichten zoals bloesem remedies;
 • nieuwe mediaties zoals amerikaanse geleide meditaties;
 • nieuwe wereld inzichten zoals archetype healing (Info) en whitetime healing (Info).
Activiteiten als:
 • behandelingen met behulp van:
  1. Archetype Healing
  2. Universal Whitetime Healing
  3. Geleide Meditaties
  4. Cristal Healing (met kristallen en steenleggingen)
  5. Bach remedies
 • lezingen/cursussen over deze alternatieve geneeswijzen
 • trainingen in bewustwording (Info)
 • vollemaan en healing ceremonies
 • activatie van lichtsteden (Info)

Wij willen u kennis laten maken met de vele werelden en werkelijkheden die er bestaan naast onze dagelijkse materiële kijk.
En dit trachten wij te bereiken door een gemengd aanbod van ceremonies, cursussen, healing en informatieuitwisseling maar vooral, (daar zijn we ons van bewust) door te proberen het zelf te leven en te zijn.
Want dit is de weg die wij allen in het leven moeten bewandelen, naar de top van de levensberg.

Onderweg kunnen we elkaar als metgezellen ontmoeten en met elkaar delen en enige tijd later gaat ieder weer zijn eigen pad naar die top, naar ascensie, naar meesterschap over het leven.

Als wij u op dit pad tegen komen, zullen wij met u delen en u als metgezel begroeten, maar ook respecteren dat u op een gegeven moment weer uw eigen pad moet gaan.

Dit proberen te leven met de christusliefde vanuit ons hart is ook onze opgave. Dit willen wij ook u laten ervaren en via onze trainingen en healings willen wij u helpen op dit pad.

Wij hopen dat wij u het vlammetje kunnen bieden wat u nu zoekt.

   Het logo


Eens droomde Ine dat ze met een heleboel mensen in een heel groot enorm gebouw stond dat door enorm geweld van buitenaf dreigde in te storten. Ze voelde dat het belangrijk was om iedereen aan te moedigen in hun eigen kracht te blijven en zo de liefdesenergie hoog te houden, want alleen dan zou de school overeind blijven. Daarna zag ze de naam Earthschool op de gevel staan.

Dit leek ons een heel passend beeld voor onze taak om uit te dragen dat wij met respect voor onszelf, voor onze medebewoners en voor de aarde moeten handelen.

Wij zien de aarde als een levend organisme waar wij onderdeel van uitmaken. Zij brengt ons stoffelijke deel voort en voedt dit. En ons stoffelijk deel blijft ook na de dood deel van de aarde, met daarin alle stoffelijke ervaring en evolutie. Via de aarde-moeder zijn wij verbonden met alles wat er op leeft, het maakt onderdeel uit van onze aarde-familie. Via het stoffelijke kunnen onze ervaringen bijdragen aan de groei van de gehele aarde.

Brengen we de aarde schade toe dan brengen wij onszelf schade toe. Zijn wij goed voor onszelf en onze naasten dan komt dit ook de aarde ten goede. Dit is de symbiose van het stoffelijke deel van ons leven.

En ook van boven zijn wij allen met elkaar verbonden via onze monades en zielenfamilies. Ook deze verbinding is blijvend en al onze ervaringen hier komen weer ten goede aan de zielenwereld.

Vandaar dat de Maya's elkaar begroetten met "In Lak'ech", wat betekent "Ik ben een andere jij".

Vanuit deze opvatting begroeten wij jullie in liefde en licht als onze familie.Ine Suiker
Ine Suiker


Achtergrond

Ine heeft aanvankelijk gewerkt in ziekenverzorging en de psychiatrische verpleging. Na de geboorte en eerste jeugdjaren van onze kinderen heeft zij begin jaren 90 een opleiding gevolgd voor Indiaans Sjamanisme.
Daarnaast heeft zij trainingen gevolgd over Bach Remedies, Reiki, Crystal Healing en andere. Sinds 1998 geeft zij behandelingen. Ze is nu Hoofdleraar van de Universal White Time Healing voor Nederland, geeft les in alle 4 de levels van Universal White Time Healing en leidt hiervoor ook leraren op.

Met Aardeschool hebben we, naast healing, diverse cursussen georganiseerd, maar ook lezingen en trainingen van White Time met Channie West en Archetype Healing met Maria Victoria Garcia. En zo hebben we geholpen deze nieuwe methodes naar Nederland te brengen.

Bij de healing is Universal White Time Healing geleidelijk aan de basis geworden van de behandelwijze en worden de andere methodes meer en meer als een aanvulling gebruikt.

Voor White Time healing geven we alle cursussen en alle leraren opleidingen. Ook voor Archetype Healing organiseren wij in Nederland de opleiding en begeleiding van therapeuten.

Wilt u meer informatie over één van deze onderwerpen, mail of bel dan gerust even.

 
Ine Suiker, Hoofdleraar White Time Nederland. (mail)


   
 
Disclaimer Privacy Leveringsvoorwaarden