Cursussen op afstand:  ***   UWTH Level 1  ***   The Board of Knowledge 1 en 2  ***   The Board of Knowledge 3  ***   The Board of Angels  ***   Angelic Healing with Gemstones  ***   The beyond 1, 2, 3, 4, 5  ***   New Earth Teachings 1 t/m 9  ***  
Centrum Aardeschool Aardeschool.nl Bezuidenhout 1
5427 ER Boekel
Tel: 0492 - 321198
info@aardeschool.nl
Leraren voor de Nieuwe Aarde


De Nieuwe Aarde - Deel 3 Extra Informatie
Door Channie West


Eerder hadden we het al een beetje over andere dimensies en hoe zij gevormd worden. Onze aarde is, zoals je al weet, op weg naar een hogere, en fijner afgestemde dimensie dan de huidige. We zijn op weg naar dezelfde dimensie of wereld als die van buitenaardse wezens, sommige engelen en lichtwezens. Hun dimensie, wereld of capaciteiten liggen zo dicht bij de onze dat wanneer mensen mij wel eens vragen of buitenaardse wezens van een andere dimensie zijn, ik dikwijls "nee" zeg. Ik antwoord dan door te zeggen dat ze op hetzelfde niveau als wij bestaan. Waarom doen we er dan zo moeilijk over als de verschillen zo klein zijn? Want de verschillen zijn aan de ene kant klein, maar aan de andere kant ook weer zo vreselijk groot. De dimensie of wereld waarin zij leven wordt Wereld 2 genoemd; dat wil zeggen als we het van deze kant bekijken en onze wereld beschouwen als Wereld 1. De bewoners van Wereld 2 hebben ook een ander bewustzijnsniveau dan de wereld waarin wij leven, wat betekent dat zij compleet andere kennis en bekwaamheden hebben dan wij. Deze kennis en bekwaamheden maken het mogelijk om te groeien en iets te worden wat buiten het "normale" ligt. Veel van de kennis en hogere inzichten die zij hebben gaan over hoe alles samenwerkt, de interactie met alles dat bestaat, hoe de Kosmos werkt, de zin van het leven, leven en dood en verder, wat tijd echt is, wat God is enzovoorts. Sommige van deze hogere inzichten worden Fundamentele Waarheden genoemd en Heilige Principes en deze zijn de steunpilaren voor alles wat leeft. Dus de meeste wezens "daarbuiten" hebben een begrip die ons te boven gaat. Daarom leven zij in een andere wereld, een hogere dimensie dan de onze. Iedere nieuwe planeet die dit begrip verkrijgt gaat deel uitmaken van dat bewustzijnsniveau. Zoals een eiland in een oceaan met een hogere dimensie dan de onze.

Hebben wij alles al begrepen om omhoog te kunnen gaan en deel uit te maken van al deze fantastische dingen? Het antwoord is een grote NEE! We zouden op zijn minst 10 000 jaar moeten leven in complete harmonie en perfect in balans met alles om ons heen om er eventueel dichtbij te kunnen komen. In ons geval mogen we Moeder Aarde wel bedanken voor onze stijging naar het nieuwe. Moeder Aarde wil en heeft al haar toon veranderd in iedere atoom. Ze wil echt verder in haar evolutie en alles aan de oppervlakte gaat met haar mee. Als we eenmaal op de Nieuwe Aarde zijn zal iedereen gaan begrijpen wat begrepen moet worden, want op de een of andere manier is hogere kennis "besmettelijk" voor iedereen die op hetzelfde bewustzijnsniveau zit. Het is wel eens gebeurd dat in een bepaald tijdperk sommige mensen of grote groepen mensen per ongeluk de fundamentele waarheden en heilige principes hadden begrepen. Daarna hebben deze mensen of groepen mensen buitenaardse of andere contacten gekregen. Soms zijn ze allemaal tegelijk van de aarde weggehaald, natuurlijk door vrije wil en op een hele positieve manier. Dit om het risico te vermijden dat het wereldwijd verspreidt werd via het groepsbewustzijn. Als de rest van de mensen minder ontwikkelde grotbewoners zijn, of gewelddadige beesten dan is het beter om contact te leggen met de individuen die de kennis hebben ontvangen of iedereen mee te nemen die het weten; anders stort het goede aan de andere kant in. Er zijn risico's verbonden aan onze opstijging die wij nog niet begrijpen. Het kan vrij baan zijn voor een catastrofe en een ineenstorting betekenen van de samenleving en de hele bevolking van de andere dimensie, omdat de buitenaardse wezens, enzovoorts, op zo'n enorm hoog niveau leven. Zij hebben zoveel hogere kennis en technologie en hun ontwikkelingsniveau en spiritualiteit ligt zo veel hoger dan de onze. Zij zijn zo veel verder dan wij dat we het bijna niet kunnen bevatten. De meeste van hen liggen miljoenen en miljarden jaar voor op ons in hun evolutie. Als wij onze vibraties opeens gaan integreren, dus onvoorbereid op het zelfde bewustzijnsniveau komen en in dezelfde dimensie gaan leven, kan het kortsluiting veroorzaken. Hier komt de Aarde leraar in beeld. Zij zijn diegenen die het als eerste eigen moeten maken, zonder er openhartig of op een directe manier over te praten, maar toch de energieën moeten verspreiden om anderen er voor open te stellen. Ze worden er open voor gesteld zodat ze geen gevaar vormen voor de oorspronkelijke bevolking van de nieuwe dimensie. Wij mensen kunnen nooit het niveau van de wezens van Wereld 2 halen zonder miljoenen en miljoenen jaren van evolutie. We zullen elkaar echter wel in dezelfde energie ontmoeten, en daarom is het belangrijk om op zijn minst de basis te begrijpen van de Fundamentele Waarheden en de Heilige Principes. Als de Aarde Leraren er niet zouden zijn, waarvan de bedoeling is dat zij als eerste alles begrijpen en daarna de kennis verspreiden naar andere toe voordat de stijging plaatsvindt, zou alles echt een zooitje worden.

Nu alles voor kleine Aarde aan het veranderen is, zijn de dingen ook voor hen daar buiten aan het veranderen. Bijna alle evolutie is met elkaar verbonden zou je kunnen zeggen. Als wij nu onze frequentie verhogen dan doen zij dat in Wereld 2 ook. Hun frequentieverhoging zal wat soepeler verlopen dan de onze. Soms is het niet eens merkbaar maar het gebeurt toch. Alles gaat omhoog in frequentie en vibratie, zelfs God. In het Nieuwe Universum wordt onze God een supergod. Je zou denken dat God al perfect is, maar zoals de leraar groeit door de vragen van de leerlingen, zo groeit God ook. Zoals zijn al voltooide creatie streeft naar groei en voltooiing doormiddel van de kinderen van zijn creatie, zullen zijn inzichten ook groeien. Dus door de reis die wij allemaal nemen, groeit God ook. Hij wordt een grotere kracht van licht en liefde, een super god. (ik verontschuldig me voor het gebruik van de woorden "hij" en "God". Dit zijn mijn woorden om het te beschrijven. Ik respecteer hoe anderen dingen beschrijven.)

Alles en iedereen in het universum heeft door alle tijden heen zijn frequenties verhoogd en zijn omhoog gegaan naar hogere vlakken, dimensies, of niveaus. Soms duurde dit enorm lang als je in onze lineaire tijd rekent. Soms evolueerden ze via een tijdsboog, als je er vanuit een lineair standpunt naar kijkt. Dat wil zeggen, dat in hun ogen hun reis duizenden en duizenden jaar duurde en het voor ons veel korter lijkt. De manier waarop we dit hebben gevoeld en beleefd zou je kunnen vastleggen als een belangrijke periode in de menselijke geschiedenis. Het zou een belangrijk kruispunt of een belangrijke periode kunnen zijn geweest, zoals de uitvinding van het vuur, of hoe een wiel gemaakt moest worden enzovoorts. Juist op dat moment was er een buitendimensionale invloed en een belangrijke verhoging van de frequentie deed zich voor op de aarde. Dit kwam omdat zij "daarbuiten" een superdimensionale universele reismethode uitvonden en zelfs alles realiseerden voorbij de grenzen van de Fundamentele Waarheden en Heilige Principes. Dit betekent dat de invloed door alle grenzen heenging en iedere planeet en plaats dat werd beïnvloed deed zijn best om met de nieuwe energieniveaus om te gaan. Sommige perioden in onze geschiedenis zijn wat duidelijker aangemerkt dan andere als het gaat om belangrijke nieuwe ontwikkelingen. Deze perioden kunnen zelfs makkelijk in de aura worden opgespoord. Een voorbeeld is het Romeinse Rijk. Ja, we hebben altijd, min of meer, de frequentieverhogingen van anderen gevoelt. We hebben ze echter nooit geïnterpreteerd als iets van "buiten" onszelf en onze wereld. Misschien gebeurt er wel hetzelfde bij anderen in Wereld 1 nu we omhoog gaan naar Wereld 2.

Op dit moment gaat bijna iedereen met ons mee naar een hogere dimensie, maar sommigen hebben er voor gekozen om een dimensie lager te gaan dan de onze. Dit gebeurt in het Donker. Voor hen is het op zijn minst net zo moeilijk (of zelfs moeilijker) om naar een lagere dimensie te gaan. Er zijn echter niet zoveel creaties over die een lagere energie hebben, omdat alles naar omhoog streeft. De lichte Kant heeft al jaren een wat opener houding tegenover het Donker door een diplomatieke houding aan te nemen. Deze diplomatieke houding heeft ons nu toegang verschaft tot de gebieden met een lagere frequentie die nog over zijn. Sommige bevinden zich in de gebieden van Licht, zodat ze niet gedwongen worden om omhoog te gaan en ze krijgen daardoor een beetje langer de tijd om zich te kunnen aanpassen. Het Donker op zich is natuurlijk nodig als tegenhanger voor het Licht, maar het enge, de haat en het geweld in het Donker is niet meer nodig. We hebben nog een lange weg te gaan voordat ze het totaal gaan opgeven. Het is heel positief dat sommigen naar "beneden" gaan en deel gaan uitmaken van een zwaardere dimensie. Want uiteindelijk kunnen zij een positieve oppositie gaan vormen en een stevig verankerd fundament zijn als de "volgende druppel valt".

Samenvattend zou je kunnen zeggen dat wanner het niet gaat over haat, maar over een goede balans, harmonie, een goede samenwerking en iets van een lichtere dimensie om op te bouwen, dan is alles goed. Het Donkere zou een nieuw fundament kunnen bouwen en een nieuw soort universele pilaar kunnen vormen, waar vanuit weer het nieuwe en goede gebouwd kan worden.

Sommigen, die mijn boeken hebben gelezen, weten dat ik ook een leven heb als buitenaards wezen en als engel. Jullie begrijpen na het lezen hiervan dat ik, net als jullie, in verschillende werelden leef. Dit betekent een leven als mens hier in Wereld 1 en een leven daarbuiten in Wereld 2 als een buitenaards wezen (en een leven als een engel in Wereld 3). Als onze Aarde omhoog is gegaan naar Wereld 2, kan ik niet meer een werkend en een slapend lichaam hebben in dezelfde dimensie. De regel op aarde was dat wanneer ik een buitenaards wezen ben, ik moet slapen, zodat mijn ziel actief kan zijn in Wereld 2. Het is echter mogelijk om tijdelijk in dezelfde werelden te leven als het ene lichaam 's nachts leeft en de andere overdag, maar de energie van de ziel wordt na een tijdje beschadigd. Daarom moet ik, en ook misschien een deel van jou extra voorzichtig zijn met het kiezen van nieuwe fysieke kenmerken wanneer we van dimensie veranderen. Want omdat ik ben wie ik ben, moet ik ook een nieuw lichaam creëren en een nieuw leven in Wereld 1 op een planeet anders dan de Aarde. De atomen van de aarde zullen in 2012 uit elkaar vallen, maar niemand van ons hoeft zich er zorgen over te maken want we kunnen de fenomenen netjes met de armen over elkaar heen in Wereld 2 op de Nieuwe Aarde bestuderen. Sommigen zullen nog een lichaam hebben in Wereld 1. Maar we zullen ons net min bewust zijn van dat leven en haar activiteiten als we zijn geweest van onze levens als buitenaards wezen, engel of lichtwezen.

Je kunt via dromen of meditaties uitvinden of je een lichaam hebt in een wereld of niet. Als je armen en benen hebt of andere extremiteiten, tentakels, etc. dan is het hoogst waarschijnlijk dat je een fysiek lichaam of een ander lichaam bezit, wat natuurlijk afhankelijk is van de wereld en het niveau van je existentie. Als je ervoor kiest om alle werelden als een taart met zeven stukken te zien, wordt het makkelijker om uit te leggen. Wereld 1 is het eerste taartstuk. Dat is op het niveau van de energie van de Aarde en onze levens hier. Dus dit is een aardig lage taartpunt. Wereld 2 is een andere en hogere vorm van bewustzijn en draagvlak. Op dat vlak zijn buitenaardsen, engelen en lichtwezens, en de Nieuwe Aarde, en daarom is het een iets hogere taartpunt dan het eerste. Wereld 3 is de wereld van de Aartsengelen, een nog hoger stuk taart. Wereld 4 wordt gepresenteerd door de Centrale Zon en God, een nog hoger stuk taart. Wereld 5 is de wereld van de Allerhoogste, mannelijk en vrouwelijk, een werkelijk hoge taartpunt. Wereld 6 is de Kracht, van voor de gedachte van creatie en dus een heel hoog taartstuk. Wereld 7 is een onbegrijpelijke wereld en ook het allerhoogste stuk taart, en het is ook de laatste, omdat het grenst aan het eerste, laagste stuk. Wereld 8 is de beste, zij vormt de slagroom op de taart, de buitenste laag van de hele taart van werelden. Dus laten we zeggen dat je een werkelijk leven hebt met een lichaam in Wereld 2. Dan is het hoogstwaarschijnlijk dat je een werkelijk leven in Wereld 1 hebt. Als je "aardig" genoeg bent of je kaarten in het Spel goed speelt, is het mogelijk om te stijgen gedurende je volle leven. Dat wil zeggen, dat je opstijgt naar een hogere wereld of naar een niveau waar je wordt toegestaan om geboren te worden of een nieuw lichaam te creëren. In dit voorbeeld kan het slechts gebeuren in de tussenwereld, die 2½ wordt genoemd of misschien in de tussenwereld 3½. Dus je kunt nooit van Wereld 2 naar Wereld 3 gaan. De wereld, die Wereld 3 genoemd wordt, is slechts voor de aartsengelen, die eens voor die plaats gevormd zijn. Maar als je daar nog steeds heen wilt, kun je altijd met iemand, die daarvandaan komt flirten, en misschien in die wereld en dat niveau trouwen.

Je hogere zelf is altijd één stap boven dat waar jij bent in de werelden en vlakten. Dus het Hogere Zelf van mensen bevindt zich in Wereld 2, maar de mogelijkheid bestaat dat het Hogere Zelf van enkelen zich reeds in de tussenwereld 1½ bevindt. De nummers van de tussenwerelden zijn 1½ , 2½ , 3½ , 4½ , 5½ , 6½ en 7½. Deze en de hele werelden kunnen vergeleken worden met de dimensies die worden beschreven in spirituele boeken op Aarde.

Dan volgt dit:

1e dimensieWereld 1. Waar de Aarde nu is, volgens mij
2e dimensieTussenwereld - korte route tussen de werelden 1 - 1½
3e dimensieWereld 1½. Waar de Aarde nu is, volgens sommigen.
4e dimensieTussenwereld - korte route tussen de werelden 1½ en 2
5e dimensieWereld 2. Waar we op Aarde naar toe gaan
6e dimensieTussenwereld - korte route tussen de werelden 2 - 2½
7e dimensieWereld 2½ - Hogere vormen van buitenaardsen, engelen en lichtwezens
8e dimensieTussenwereld - korte route tussen de werelden 2½ en 3
9e dimensieWereld 3. Aartsengelen. 3½ Lichtwezens en Hogere engelen
10e dimensieTussenwereld - korte route tussen de werelden 3 en 4½
11e dimensieWereld 4. Centrale Zon en God. De Hoogste engelen en de Kracht van God
12e dimensieTussenwereld - korte route tussen de werelden 4½ - 5
13e dimensieWereld 5. Allerhoogste mannelijk en vrouwelijk
14e dimensieTussenwereld - korte route tussen de werelden 5 en 5½
15e dimensieWereld 5½. Allerhoogste mannelijk en vrouwelijk van het licht
16e dimensieTussenwereld - korte route tussen de werelden 5½ en 6
17e dimensieWereld 6. Van voor de gedachte van creatie
18e dimensieTussenwereld - korte route tussen de werelden 6 - 6½
19e dimensieWereld 6½. Van voor de gedachte van creatie van licht
20e dimensieTussenwereld - korte route tussen de werelden 6½ - 7
21e dimensieWereld 7. Onbegrijpelijke wereld en wereld 7½, Het onbegrijpelijke van het licht.
22e dimensieWereld 8. Hogere Zelf van de totale levens van een persoon.

Er bestaan 33 dimensies teruggeteld naar het begin van Alles.