Cursussen op afstand:  ***   UWTH Level 1  ***   The Board of Knowledge 1 en 2  ***   The Board of Knowledge 3  ***   The Board of Angels  ***   Angelic Healing with Gemstones  ***   The beyond 1, 2, 3, 4, 5  ***   New Earth Teachings 1 t/m 9  ***  
Centrum Aardeschool Aardeschool.nl Bezuidenhout 1
5427 ER Boekel
Tel: 0492 - 321198
info@aardeschool.nl
   

Wat is Archetype healing

Snelle diagnose
Na een diepe verbinding met de hemel en de aarde, in een staat van liefde, volle mentale concentratie en oordeelloosheid kun je met archetype healing voelen of bepaalde zaken bij iemand uit trilling zijn, zoals:
  • energievelden, chakra's en bewustzijn,
  • organen, bloed en klieren,
  • spieren, bot en zenuwen
  • infecties
  • lymfen en dna,
  • spirituele balans en emoties,
  • karma en trauma's,
  • verbinding met aarde en cosmos.

Snel resultaat
Deze trillingen kunnen hersteld worden en trauma's kunnen worden weggenomen, zonder dat de persoon daarvoor eerdere ervaringen opnieuw moet doorleven. De methode heeft vaak direct al effect en clienten voelen zich dan opgelucht en verlicht; hoe blijvend dit is hangt echter af van de bereidheid van de persoon om de verandering toe te staan.

Liefdevol en licht
Het is een methode vol liefde, licht en eerbied voor de ander, zonder dat de healer er te diep emotioneel bij betrokken hoeft te raken. In wezen hoeft de client niets te vertellen, de healer kan dit zelf voelen.

Behandeling op afstand
Het kan direct in de aanwezigheid van de persoon worden toegepast of op afstand, maar altijd met toestemming van de persoon. En op afstand is het niet minder sterk.

Geļntroduceerd vanuit Aardeschool
De methode is ontwikkeld en geļntroduceerd door Colin Bloy en heeft tot voor enige jaren vooral in Spanje (daar woont Colin) en de Verenigde Staten veel in de aandacht gestaan. Archetype Healing werd door Maria Victoria Garcia via ons centrum in Nederland geļntroduceerd in 2001. Er zijn nu in Nederland zo’n 10 therapeuten die deze healing techniek daadwerkelijk toepassen. Deze zijn allen via Aardeschool opgeleid.

Nieuwe onderdelen
Henk werkt momenteel intensief aan en met een aantal uitbreidingen van de archetype. Dit heeft betrekking op klachten als epilepsie, authisme, adhd, dyslexie, chronische stress, depressie, allergieėn, MS, ME, chronisch vermoeidheid syndroom en meerdere aandoeningen die de laatste 50 jaar zijn opgekomen of enorm zijn toegenomen. We zouden ze kunnen aanduiden met 'nieuwe tijds ziekten' en ze zijn voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de vervuiling van ons innerlijke fysieke, emotionele en spirituele milieu, parallel aan de vervuiling van het milieu op aarde. Zo gauw wij daar goede resultaten mee behalen, zullen we dat hier bekend maken.

   

Archemetron

Informatie over:

Behandeling met Archetype


Voor behandelingen met Archetype kunt u terecht bij Henk van Driel en Ine Suiker van Aardeschool. U kunt met hen een afspraak maken voor een bezoek. Na een eerste bezoek zijn er ook vervolgbehandeling op afstand mogelijk. Verder informatie hierover vind u op de pagina healing.

Cursus Deelname


De cursussen voor Archetype Healing worden in Nederland georganiseerd en gegeven Henk van Driel en Ine Suiker van Aardeschool. U kunt voor verdere informatie en aanmeldingen voor deze cursus bij hen terecht.
Om goed met archetype healing te kunnen werken is het bewustzijn van onze goddelijke verbinding belangrijk, zoals we dit in onze weekenden: 'Verbinden met het goddelijke' centraal stellen.
Ook over deze weekenden: Verbinden met het goddelijke. is informatie beschikbaar.