Cursussen op afstand:  ***   UWTH Level 1  ***   The Board of Knowledge 1 en 2  ***   The Board of Knowledge 3  ***   The Board of Angels  ***   Angelic Healing with Gemstones  ***   The beyond 1, 2, 3, 4, 5  ***   New Earth Teachings 1 t/m 9  ***  
Centrum Aardeschool Aardeschool.nl Bezuidenhout 1
5427 ER Boekel
Tel: 0492 - 321198
info@aardeschool.nl
   
Weekenden: Verbinding in Eenheid
Weekend voor verbinding in Eenheid (eerst volgende: nog niet gepland)

Een blijvende verbinding in Eenheid in ons en om ons heen.

Deze weekenden zijn gericht op het herstellen van je verbindingen met de goddelijke Eenheid:
 • in de hemel, opgestegen meesters, engelen, je hogere zelf
 • en op aarde, je medemens, de natuur, onze genen en de vruchtbare schoot van moeder aarde.
Wij laten ons graag misleiden door ons ego, dat ons de illusie voorspiegelt, dat we vooral voor onszelf moeten zorgen. In plaats van verbonden met de goddelijke schepping en met de naaste, geraken we in afscheiding en het scheppen van behoeften.

Werken aan het hestel van die verbondenheid staat aan de basis van iedere healing, teaching en spirituele kunstuiting. Want vanuit de illusie van afscheiding is je verbinding met het goddelijk scheppend vermogen onmogelijk. En zonder deze verbinding:
 • werkt Healing niet of slechts als een illusie die snel weer aan diggelen gaat.
 • zijn Teachings niet die treffende waarheid die de ziel beroert, zij raken nog slechts het ego.
 • treft Kunst niet de ware kleur of klank van de schepping.
Als we merken dat onze scheppende vonk weg is, loopt onze eigendunk een flinke deuk op, is ons geloof weer op een dieptepunt, zijn we weer gedeprimeerd. Vanuit deze energie is de kans om de illusie van afscheiding op te lossen heel klein. Het is dan heel moeilijk om uit je zelf weer goed verbonden te raken met je hogere zelf en in gelijkheid en echte liefde met je naaste. Zolang problemen met geld, erkenning, angsten, ongeloof, 'anderen voor willen zijn', 'de baas moeten zijn', 'anderen willen corrigeren', en zo voort, ons nog parten spelen, is de illusie in ons nog volop aanwezig en dient er gewerkt te worden aan een verbinding in nederigheid met het goddelijke en in naasteliefde met alles om ons heen.

Het bevrediging van een behoefte leidt niet tot vervulling maar tot het najagen van de volgende behoefte. Daarbij zijn de behoeften in ons vaak met elkaar in strijd. Wil je meer voor jezelf, dan schep je een wereld waar de ander uit geweerd wordt. Maar tegelijk wil je meer liefde van de ander. Als we kunnen zien wat onze hoogste of diepste behoefte is, kunnen we die nastreven en de andere behoeften laten afzwakken door ze geen aandacht te geven. En als we diep in onze ziel kijken, zal voor velen die keuze niet moeilijk zijn: het leven in eenheid en liefde met de schepping en alles om ons heen.

Er worden overal nuttige technieken aangeraden om dit te bereiken, zoals meditatie, violette vlam, initiaties en vele anderen. Maar ze werken slechts tot ons geloof weer wankelt. Echte verandering vereist dat we:
 • met kritiek om kunnen gaan en ervan kunnen leren;
 • onze ervaringen vanuit ons hart samen kunnen delen;
 • ons recht van vrije keuze ten volle op ons nemen;
 • de gevolgen van ons handelen open en eerlijk aanvaarden
 • de verantwoording voor daden niet uit de weg gaan
 • in naastenliefde leven met alles en iedereen om ons heen.
We bereiken alleen een permanente verbinding met ons hogere zelf en met elkaar als we ons zelf durven zien zoals we werkelijk zijn, een cel van één groot wezen, en als we ons handelen met deze essentie in overeenstemming brengen.

Goddelijke verbondenheid: voorwaarde voor True Healing, Teaching, Art.

Deze weekenden zijn er geheel op gericht om je bewust te worden van jezelf, je eigen enorme creatieve vermogens, het (on)geloof in jezelf en de werkelijkheid, de verbondenheid met je alles om je heen en het doorbreken van de illusies van onze samenleving. Het is een confrontatie met jezelf en tegelijk een weg naar bevrijding van jezelf en naar eenwording met anderen.

Door de oorsprong van je angsten, teleurstellingen, pijnen etc. en de illusies eromheen te doorzien begin je te begrijpen dat deze niet nodig zijn, dat je jezelf daarmee gevangen houdt en een illusie van afgescheiden zijn in stand houdt.

Voortdurend opnieuw het commitment aangaan

Na het weekend is het aan de deelnemer zelf om iedere dag opnieuw dit bewustzijn in naastenliefde te leven. Om dit commitment te kunnen blijven vasthouden ondersteunen wij tussen de weekenden door contacten via web, telefoon en bijeenkomsten om de inspiratie voor je keuze opnieuw te beleven en je commitment weer te versterken. Hierdoor heb je niet meer dat gevoel dat je er iedere keer weer alleen voorstaat en kun je je negatieve emoties sneller transformeren.

   


Klik hier om u in te schrijven
Doel

Doel van het weekend is om de goddelijke energie door je heen te laten werken, waardoor je creatieve vermogen tot ontplooing komt en je de grootsheid van jezelf begint te beseffen. Door overgave wordt de weerstand van het ego overwonnen en kan de goddelijke I Am energie vrij stromen. Door echt delen met elkaar wordt je vertrouwen in anderen hersteld, zodat je in naastenliefde kunt leven. En daarna is het je taak om ieder moment van de dag zonder vooroordeel en zonder morele belemmeringen vanuit deze energieen te handelingen. Het is een geschenk aan jezelf en aan de wereld.

Gegevens
 • Duur: van vrijdag 18 uur tot zondag avond.
 • Overnachting: deelnemers moeten overnachten in het centrum, want de cursus kan van vroeg tot laat doorgaan.
 • Prijs: € 150,- inclusief overnachting.
 • Aanmelding: zo snel mogelijk, bij Aardeschool. De cursus kan alleen doorgaan bij voldoende deelname.
 • Voorbereiding: het is bevorderlijk om 10 dagen voorafgaand aan het weekend dagelijks te mediteren, vegetaries te eten en geen alcohol of drugs te gebruiken.
 • Eten: breng eten mee voor één gerecht. We delen alles samen, ook het koken, eten en opruimen.
 • Overige: Breng een slaapzak en matrasje mee en zorg voor gemakkelijke, losse kleding.


Over het weekend

Het weekend wordt begeleid door Ine en Henk met ondersteuning van diverse anderen. Ons werk bestaat eruit om mensen wakker te maken, zodat ze hun eigen bron kunnen vinden, om vandaar te komen tot de onvoorwaardelijke liefde voor hun spirituele gidsen, opgestegen meesters, engelen en hun eigen hogere zelf, waar zij kunnen kiezen om de schepper in hun zelf te leren kennen en dan zich bewust te worden van de geweldige kansen die hen geboden worden doordat ze in deze tijd geïncarneerd zijn.

Wij zijn al vele jaren werkzaam als leraar in bewustzijn en geven les in verschillende technieken van beweging, healing en ontwikkeling, zoals:
 • Reiki
 • White Time
 • Archetype
 • Taichi Chuan.
We verzorgen al vele jaren omscholingen naar een nieuw beroep en werken met technieken voor heling en bewustwording:
 • uit de Indiaanse Spiritualiteit,
 • uit het Chinesche Taoisme en Confusianisme,
 • vanuit de Bachremedies
 • Angels Clearing technieken van Dr. Stone.
 • Cristal Light Body en Sacred Geometry technieken van Jhadten Jewall.